Reserveren

Reserveren op dezelfde dag kan alleen telefonisch 030-2334105 , voor overige reserveringen kun je mailen naar info@rarejongens.com

Rare Jongens is niet beschikbaar voor grote groepen en besloten bijeenkomsten.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. U kunt deze voorwaarden ook nalezen op www.khn.nl/uvh-nl